Terms

Brugsbetingelser

(Brugsbetingelser revideret den 09/02/2022)

Indledning

Disse brugsbetingelser er baseret på aftale indgået mellem Match.com Nordic AB (“vi”, “os”) og dig.

Sammen med andre selskaber, der er kontrolleret af, kontrollerer eller er under fælles kontrol med os (vores “selskab”), tilbyder vi en række dating-, matchmaking- og social discovery-platforme.  Vi leverer produkter og tjenesteydelser via pc, webmobil og apps (“tjenester”), hvoraf nogle er gratis, mens andre koster penge.

Vores tjenester er tilgængelige for alle voksne over 18 år, forudsat at nedenstående kriterier for tilmelding overholdes, medmindre de er forbeholdt en bestemt kategori af brugere, hvilket der i givet fald specifikt vil blive stillet krav om ved tilmelding (for eksempel i det omfang, at der er tale om vores tjenester målrettet brugere over 50 år). Hvis du er under 18 år, har du ikke tilladelse til at benytte tjenesterne og skal straks ophøre med at bruge dem.

 1. Accept af brugsbetingelser

Ved at oprette en konto, der giver dig adgang til vores tjenester, accepterer du at være bundet af vores (i) brugerbetingelser, (ii) råd om sikkerhed og (iii) fællesskabets retningslinjer, og at du har læst og anerkender vores (iv) privatlivspolitik og vores (v) cookiepolitik samt øvrige eller særlige vilkår og betingelser, vi informerer dig om på tidspunktet for din brug eller dit køb af visse tjenester, som alt sammen er omfattet af disse brugsbetingelser. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse brugervilkår, skal du ophøre med at bruge vores tjenester.

 1. Tilmelding til tjenester

Du må kun bruge vores tjenester på følgende betingelser. Du erklærer og garanterer til enhver tid, at:

 • Du er over 18 år og berettiget til at indgå en juridisk bindende aftale med os.
 • Du opfylder betingelserne for tilmelding beskrevet i tjenesterne.
 • Du vil overholde disse brugsbetingelser, herunder vores råd om sikkerhed, fællesskabets retningslinjer samt gældende love og regler.
 • De oplysninger, du deler, er korrekte, nøjagtige og retvisende og er ikke vildledende. Du skal især være ærlig og sandfærdig, når du udfylder din profil og interagerer med andre brugere og med os.
 • Du anerkender og accepterer, at formålet med tjenesterne er at give singler mulighed for at mødes som privatpersoner og uden kommercielle eller økonomiske motiver, men med det primære mål at danne par i et fast forhold. Du skal til enhver tid opfylde og respektere formålet med tjenesterne.
 • Du er ikke på nuværende tidspunkt registreret i et register over seksualforbrydere.
 • Du er aldrig blevet dømt for en ulovlig handling, der involverer svindel, en seksualforbrydelse, vold (herunder vold i hjemmet), chikane, terrorisme eller hadforbrydelser.

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at nægte dig adgang, herunder suspendere eller opsige din adgang eller dit medlemskab, hvis du helt eller delvist undlader at overholde disse betingelser.

 1. Tilmelding

Det er gratis at tilmelde sig vores tjenester. Du må kun oprette én konto.

Du skal indtaste de obligatoriske oplysninger for at oprette din profil og få adgang til tjenesterne, herunder sørge for at opdatere dem efter behov. Du anerkender og accepterer, at nogle af disse oplysninger vil blive offentliggjort i tjenesterne.

Endvidere kan din profil under visse omstændigheder blive vist i nogle af vores andre tjenester og dermed kunne ses af brugere af andre tjenester. Gå til siden Hjælp, hvis du ønsker flere oplysninger om synligheden af din profil og tilknyttede indstillinger.

De oplysninger, som brugere indtaster ved anvendelse af tjenesterne i forbindelse med tilmelding og efterfølgende, skal være nøjagtige og retvisende. De konsekvenser, det kan have for brugerens eller andre brugeres liv at videregive disse oplysninger, er alene den pågældende brugers ansvar. Når du videregiver og deler oplysninger, data, tekst, indhold, videoer og billeder om og af dig, giver du afkald på enhver ret til at gøre krav gældende mod os, især på baggrund af en eventuel krænkelse af dine billed- eller personlighedsrettigheder, din ære, dit omdømme eller din ret til privatliv som følge af distribution eller deling af sådanne oplysninger.

I vores privatlivspolitik kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler om dig, og hvordan vi bruger dem.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden omkring dine loginoplysninger til vores tjenester, og du alene er ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted med brug af dine loginoplysninger. Hvis du mistænker, at en anden person har fået adgang til din konto, skal du kontakte os med det samme på adressen, som du finder i afsnittet ‘Anmodninger og krav’.

 1. Etiske regler

Den kvalitet, som både vi og andre brugere af tjenesterne forventer, forudsætter, at der udvises et vist niveau af god etisk adfærd i forhold til måden, hvorpå du kommunikerer og opfører dig, at du respekterer brugere og vores kundeserviceteam samt overholder gældende love og regler. For at opfylde denne kvalitetsstandard samt individuelt ansvar og god etisk adfærd giver vi alle brugere mulighed for at anmelde indhold (billeder, tekst, videooptagelser mv.), adfærd eller kommentarer fra andre brugere, der viser sig at være i strid med vores brugsbetingelser, sikkerhedsråd, fællesskabets retningslinjer, tredjepartsrettigheder og gældende love og regler. Ved at bruge tjenesterne anerkender og accepterer du således, at de data, du videregiver, samt din adfærd og dine kommentarer kan redigeres (modereres) og/eller kontrolleres af os i overensstemmelse med vores moderationspolitikker.

Som bruger skal du til enhver tid overholde følgende etiske regler og acceptere, at du ikke vil:

 • overtræde vores til enhver tid gældende fællesskabets retningslinjer
 • offentliggøre dine personlige kontaktoplysninger eller videregive andre personers personlige oplysninger (e-mailadresse, postadresse, telefonnummer mv.) under nogen omstændigheder (i en profilbeskrivelse, et billede mv.)
 • offentliggøre indhold, der overtræder eller krænker andre personers rettigheder, herunder ret til offentliggørelse, privatliv, ophavsret, varemærke eller anden intellektuel ejendomsret eller kontraktmæssig ret
 • udgive dig for at være en anden person eller instans
 • bede om at få kendskab til andre brugeres adgangskoder, uanset til hvilket formål, eller om personlige oplysninger, der kan identificere en bruger, med henblik på kommercielle eller ulovlige formål
 • spamme, bede om penge fra eller bedrage en bruger
 • masseudsende mails
 • offentliggøre indhold, der kan betegnes som hadefuldt, truende, seksuelt anstødeligt eller pornografisk, tilskynder til vold eller indeholder nøgenhed, grafisk eller umotiveret vold
 • offentliggøre indhold, der billiger racisme, fanatisme, had eller fysisk skade af nogen art mod en person eller en gruppe af personer
 • fornærme, mobbe, “stalke”, intimidere, overfalde, chikanere, behandle dårligt eller bagtale en person
 • bruge tjenesterne til skadelige eller ondsindede formål
 • bruge tjenesterne til at skade os eller et selskab i vores koncern
 • bruge tjenesterne til formål, der er ulovlige eller forbudt i henhold til disse brugsbetingelser
 • bruge tjenesterne til at fremme personlige relationer af transaktionsmæssig karakter og/eller tjenester af seksuel karakter og/eller seksuelle handlinger uden samtykke
 • bruge robotter, bots, spiders, crawlers, scrapers, webstedssøgninger/hentningsprogrammer, proxys eller andre manuelle eller automatiske enheder, metoder eller processer til at opnå adgang, hente, indeksere, “dataindsamle” eller på anden vis reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af tjenesterne eller indhold i tjenesterne
 • bruge en anden persons konto, dele en konto med en anden bruger eller oprette og bruge mere end én konto
 • oprette en anden konto, hvis vi eller et selskab i vores koncern allerede har lukket din konto, medmindre du har indhentet vores tilladelse.

 

Hvis du misligholder disse etiske regler, udgør det en væsentlig misligholdelse af de kontraktmæssige forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser.

 

Vi forbeholder os ret til at suspendere og/eller opsige din konto uden forudgående varsel og uden tilbagebetaling, hvis du har misligholdt disse forpligtelser, misbrugt tjenesterne eller opført dig i modstrid med, hvad vi anser for at være passende eller lovligt, herunder med reference til enhver handling eller kommunikation, der er foregået i forbindelse med brug af eller uden for tjenesterne. For at gøre koncernens tjenester mere sikre kan bortviste brugeres oplysninger deles med andre selskaber i koncernen, så vi kan træffe de nødvendige forholdsregler på alle selskabers platforme mod brugere, som udgør en trussel for sikkerheden, herunder opsige deres konto og/eller forhindre dem i at oprette en konto.

Lukningen af en konto vil finde sted uden præjudice for krav og renter, som vi kan gøre gældende over for dig som kompensation for de tab, vi pådrager os som følge af en sådan misligholdelse af disse brugsbetingelser.

 1. Tjenester

5.1 Gratis funktioner

Din tilmelding til tjenesterne giver øjeblikkelig adgang til gratis funktioner. Disse funktioner afhænger af, hvilken type tjeneste du er tilmeldt og kan ændre sig i tidens løb.

Gratis funktioner og funktionalitet omfatter især din oprettelse af en profil, visse søgefunktioner, dine besøg på andre profiler og adgang til visse events og aktiviteter. For at kunne kommunikere med andre brugere skal du typisk have et abonnement.

5.2 Betalte tjenester

Vi driver en global virksomhed og leverer tjenester til et mangfoldigt fællesskab af brugere. Vores prismodel kan variere fra land til land og afhænge af abonnementets varighed, distributionskanal samt tilbud og kampagner. Vi tester med jævne mellemrum nye funktioner og tilbyde brugere mere funktionalitet samt gratis eller betalte funktioner, som de kan til- eller fravælge efter behov. Vi kan også til enhver tid ændre eller ophøre med at tilbyde visse typer køb.

Tilbagevendende abonnementer og/eller engangskøb (“køb”) giver adgang til flere funktioner og mere funktionalitet. Du kan finde oplysninger om disse betalte tjenester (“betalt tjeneste/betalte tjenester”) i vores tjenester, inden du gennemfører dit køb.

5.3 Events og aktiviteter

Når vi inviterer til events og aktiviteter, gælder særlige vilkår og betingelser, som kan læses på de sider, hvor de pågældende events og aktiviteter beskrives.

5.4 Badges, særlige kendetegn og lignende

Vi kan fra tid til anden tilbyde profilbadges, særlige kendetegn og lignende, som brugere kan opnå/blive tildelt, afhængig af om de opfylder kriterierne for kvalificering.

Vi giver ingen erklæringer eller garantier vedrørende indehaveren af en badge, et særligt kendetegn eller lignende, idet disse generelt opnås/tildeles baseret på den pågældende brugers egne oplysninger, som vi ikke har mulighed for at bekræfte.

 • Procedure og købsbetingelser

6.1 Generelt

Afhængig af din lokalitet og måden, du bruger tjenesterne på (for eksempel via pc, en webmobilversion eller en app på iOS- eller Android-systemer), kan køb foretages via direkte fakturering (for eksempel via et betalingskort, PayPal mv.), mobilselskaber og systemer til betaling i app (fx App Store/Google Play). Hvis du vælger at gennemføre et køb, vil du blive bedt om at bekræfte dit køb hos den pågældende betalingsudbyder, og den valgte betalingsmetode, for eksempel betalingskort eller en konto hos tredjepart, fx App Stores/Google Plays Apple Pay/Google Play (din “betalingsmetode”), vil blive debiteret med den pris, der vises for det eller de køb, du har foretaget, og du giver os og/eller Apple/Google eller en anden tredjepartskonto tilladelse til at debitere dig for dette beløb.

Dit køb bekræftes på tidspunktet, hvor din finansielle transaktion godkendes og bekræftes af din bank eller udbyder af en tredjepartskonto (fx mobilselskaber eller Apples/Googles App Store/Google Play).

6.2 Automatisk fornyelse af abonnement; automatisk kortbetaling

Hvis du køber et automatisk tilbagevendende abonnement (et “abonnement”), vil du blive debiteret for abonnementet indtil udløbet af din nuværende abonnementsperiode via den valgte betalingsmetode. Efter din første abonnementsperiode og efter enhver efterfølgende abonnementsperiode vil dit abonnement automatisk fortsætte i en yderligere tilsvarende periode, medmindre andet er udtrykkeligt angivet på købstidspunktet. Når du køber et abonnement, er du kontraktligt forpligtet til fortsat at foretage enhver tilbagevendende betaling i hele abonnementsperioden samt løbende fornyelsesperioder, indtil du har opsagt den automatiske fornyelse af abonnementet.

Bemærk, at nogle abonnementer hænger sammen med tilbud, hvor prisen reduceres i en given periode, inden abonnementet fornys til standardprisen (almindelig pris).

Oplysninger om din betalingsmetode vil blive opbevaret og efterfølgende brugt til betaling for automatisk fornyelse af dit abonnement.  Du kan til enhver tid opdatere din betalingsmetode. Vi kan også opdatere din betalingsmetode i den relevante betalingsudbyders database. Ved at acceptere vores brugsbetingelser efter en sådan opdatering giver du os tilladelse til fortsat at debitere dig for hvert køb (afdrag eller fornyelse) med den opdaterede betalingsmetode.

Indsigelser mod en betaling, som allerede er foretaget, skal sendes til vores kundeserviceteam på adressen, der er anført under ‘Anmodninger og krav’ nedenfor, hvis vi har foretaget den direkte debitering. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til automatiske kortbetalinger tilbage, men vær opmærksom på, at du stadigvæk er forpligtet til at betale ethvert beløb, du mangler at betale til os, indtil abonnementet er udløbet, forudsat at du også har opsagt automatisk fornyelse af dit abonnement.

6.3 Fortrydelsesret lige efter køb

Abonnementer starter lige efter bekræftelse af købet. I henhold til gældende lov har du 14 dage fra dagen efter købet til at gøre brug af din fortrydelsesret (uden at angive en årsag dertil) ved at udfylde fortrydelsesformularen, som du finder her eller ved at skrive til den e-mailadresse, der er anført nedenfor  under ‘Anmodninger og krav’. Tilbagebetalingen finder sted inden for 14 dage fra datoen, hvor vi blev informeret om din beslutning om, at du fortryder dit køb, og vil blive behandlet med samme betalingsmetode, som du anvendte til købet.

Hvis du logger på din konto og bruger tjenesterne inden udløbet af fortrydelsesperioden, anses dette første login efter køb af et abonnement for at være et udtrykkeligt ønske fra din side om at få øjeblikkelig adgang til de betalte tjenester, og du vil i givet fald blive debiteret.

Du kan finde flere oplysninger om omfanget og brugen af dine rettigheder på siden Hjælp.

Køb via Apples/Googles App Store/Google Play

Hvis du har købt en betalt tjeneste via App Store/Google Play, som du ønsker at annullere inden for 14 dage efter køb, behandles annulleringer og tilbagebetalinger af Apple/Google i henhold til deres egne vilkår og betingelser, som vi ikke har nogen indflydelse på. For at anmode om tilbagebetaling skal du logge på dit Apple/Google-id og følge Apples/Google vejledning til annullering og tilbagebetaling.

7.4 Andre tredjepartstjenester

Tjenesterne kan indeholde reklamer og annoncer fra tredjepartsplatforme og eksterne ressourcer, for eksempel tredjepartshjemmesider eller mobilapps, sociale netværk, mv. (“tredjepartsplatforme”). Vi er ikke ansvarlige for tilgængeligheden (eller manglende tilgængelighed) af sådanne tredjepartsplatforme. Hvis du vælger at interagere med tredjepartsplatforme, som er gjort tilgængelige via vores tjenester, vil vilkårene og betingelserne på sådanne platforme regulere forholdet mellem dig og dem. Vi er ikke ansvarlige, herunder erstatningsansvarlige, for vilkår og betingelser eller handlinger i relation til tredjepartsplatforme.

 • Din opsigelse af dit abonnement – suspendering af profil – lukning af konto

 

 • Opsigelse af abonnement (annullering af automatisk fornyelse)

Den automatiske fornyelse af et abonnement kan stoppes indtil 24 timer efter køb og mindst 48 timer før fornyelse. Vi beholder alle midler debiteret med din betalingsmetode indtil udgangen af den igangværende abonnementsperiode.

Dit abonnement opsiges ikke, hvis du fjerner vores app fra din enhed. Hvis du vil deaktivere automatisk fornyelse, skal du logge på din konto og følge vejledningen.

Når du har deaktiveret automatisk fornyelse, vil du være berettiget til at bruge dit abonnement indtil udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Restbetalinger fra abonnementets samlede pris vil fortsat skulle betales indtil udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Fra datoen, hvor den aktuelle abonnementsperiode udløber, vil du ikke længere have adgang til abonnementet, men du vil fortsat have adgang til de gratis funktioner.

7.2 Manglende fornyelse af abonnementer købt via Apple Store/Google Play

Hvis du har foretaget et køb via Apple/Google, behandles automatiske fornyelser og opsigelser af Apple/Google i henhold til deres egne vilkår og betingelser, som vi ikke har indflydelse på. For at anmode om opsigelse af en betalt tjeneste skal du logge på dit Apple/Google-id og følge Apples/Googles vejledning.

7.3 Suspendering af profil

Hvis du ikke længere ønsker at modtage meddelelser eller få vist din profil til andre brugere, kan du til enhver tid anmode om at få din profil suspenderet/sat i bero via din konto i tjenesterne. Suspenderingen er midlertidig. Det har ingen indflydelse på dine abonnementer (herunder fornyelser) og forlænger ikke varigheden af dit abonnement. Du kan til enhver tid genaktivere din profil.

7.4 Opsigelse af konto og lukning af profil

Du kan til enhver tid lukke din konto i tjenesterne ved at følge vejledningen på din konto. Oplever du problemer, kan du kontakte vores kundeserviceteam, som sidder klar til at hjælpe dig. Du vil ikke længere kunne bruge din konto, herunder køb, fra næste hverdag efter anmodningen om lukning. Alle abonnementsbetalinger vil imidlertid skulle betales i den tilbageværende tid af den igangværende periode.

Ved lukningen af din konto vil du modtage en bekræftelse pr. e-mail.

 • Immaterielle rettigheder

8.1 Indhold, vi deler i tjenesterne

Alle tjenesters navne, varemærker, logoer, grafik, billeder, animationer, videoklip, tekster – generelt alt indhold, der vises i tjenesterne – er alene vores ejendom eller indhold, som vi har licens til eller kontrollerer, og må ikke reproduceres, anvendes eller kommunikeres uden vores udtrykkelige tilladelse og kan i givet fald gøres til genstand for retslig forfølgelse.

De rettigheder, der tildeles dig, er begrænset til privat og personlig brug som led i tjenesterne og i hele den periode, du har en konto hos os. Enhver anden brug af dig er ikke tilladt. Ligeledes må du ikke kopiere, reproducere eller på anden vis bruge indhold produceret af andre brugere, medmindre det udelukkende er til personlige og private formål.

Du må under ingen omstændigheder ændre, kopiere, reproducere, downloade, udbrede, transmittere, kommercielt udnytte og/eller distribuere indhold, sider eller computerkoder fra tjenesterne og kan i givet fald gøres til genstand for retslig forfølgelse.

8.2 Indhold delt af brugere

Ved at have en konto og bruge tjenesterne giver du os i den periode, du har en konto hos os, en verdensomspændende licens til at bruge de immaterielle rettigheder, der opstår i relation til indhold delt af dig (information, billeder, beskrivelser, søgekriterier, optagelser mv.) i forbindelse med din brug af tjenesterne, herunder, uden begrænsning, din profil og interaktion med andre brugere. Denne licens omfatter specifikt vores ret til at reproducere, gengive, udbrede, tilpasse (med henblik på at overholde det grafiske charter for tjenesterne og/eller gøre det kompatibelt med de tekniske funktionaliteter eller formater understøttet af de relevante medier), oversætte, digitalisere, bruge med henblik på tjenesterne og/eller udstede underlicens til indhold delt af dig i hele eller dele af tjenesterne, i vores e-mails og notifikationer til andre brugere eller enhver anden kommunikation vedrørende tjenesterne i henhold til gældende lov.

 • Garantier, ansvar og skadesløsholdelse

9.1 Vores forpligtelser vedrørende din brug af tjenesterne

Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med enhver hændelse, som finder sted mellem dig og andre brugere, når I interagerer online eller ved fysiske møder “in real life”.

Vi bekræfter ikke brugeres identitet, når de tilmelder sig vores tjenester. Endvidere foretager vi hverken udtømmende kontrol eller overvågning af hele eller dele af det indhold, som brugere offentliggør eller overfører i tjenesterne, hvilket alene er deres ansvar. Brugeres billeder og profilbeskrivelser vil imidlertid blive gennemgået, inden de vises i tjenesterne.

Vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden eller mangel på samme af oplysninger og indhold delt af dig eller andre brugere, herunder for konsekvenserne af din eller deres brug af sådanne oplysninger og indhold. Ligeledes er vi ikke ansvarlige for indhold delt af dig eller andre brugere, som potentielt kan krænke dine rettigheder eller rettigheder tilhørende en eller flere andre brugere eller tredjepart.

9.2 Drift af tjenesterne

Vi leverer vores tjenester til dig, “som er og forefindes”. Vi kan ikke garantere, at du kan bruge dem, hvis din hardware eller enhed ikke fungerer korrekt, hvis din internetudbyder ikke yder tilstrækkelig service, eller hvis din hardware eller enhed ikke har en fuldt fungerende internetforbindelse.

Midlertidig afbrydelse af driften af tjenesterne kan finde sted i forbindelse med vedligeholdelse, opdateringer, sikkerhedsforanstaltninger og tekniske forbedringer eller opdateringer af indhold og/eller måden, hvorpå dette vises. I det omfang, det er muligt, vil vi informere dig inden planlagt vedligeholdelse eller opdateringer, som kan påvirke din brug af tjenesterne. Nogle funktionaliteter kan også deaktiveres permanent, hvis dette af sikkerhedsmæssige eller andre presserende årsager er nødvendigt.

9.3 Tredjepartsplatforme

Vi har ingen kontrol over tredjepartsplatforme, som du fra tid til anden videresendes til fra vores tjenester. Vi fraskriver os ethvert ansvar for indhold på tredjepartsplatforme samt reklamer, produkter, funktioner, tjenester og andre elementer, der er tilgængelige på eller opstår i forbindelse med din brug af sådanne tredjepartsplatforme. Brugen af tredjepartsplatforme reguleres af platformenes egne vilkår og betingelser.

 • Sikkerhed

Ved at bruge tjenesterne accepterer du at træffe passende foranstaltninger, når du interagerer med andre brugere, især hvis du beslutter dig for at kommunikere uden for tjenesterne eller mødes med en person i virkeligheden. Endvidere accepterer du at læse vores råd om sikkerhed, inden du begynder at bruge tjenesterne, og altid følge dem, når du bruger vores tjenester og interagerer med andre brugere. Hvis du poster og/eller videregiver fortrolige eller følsomme oplysninger til andre brugere, for eksempel personlige oplysninger (efternavn, postadresse, e-mail, telefonnummer mv.) eller økonomiske oplysninger (fx kreditkort- eller kontooplysninger), gør du det alene på eget ansvar og risiko.

 • Generelt erstatningsansvar

I henhold til gældende lov er vi alene ansvarlige for direkte skade forårsaget af os, hvis vi ikke leverer tjenesterne i overensstemmelse med disse brugsbetingelser og gældende lov og regler. Vi kan ikke gøres erstatningsansvarlige for skader som følge af en anden brugers handlinger, såfremt dette alene skyldes en sådan brugers handlinger, eller hvis vi ikke misligholder disse brugsbetingelser og/eller vores retlige forpligtelser. Vi begrænser eller udelukker ikke vores erstatningsansvar over for brugere, såfremt dette er ulovligt.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab af forretning. Vi leverer alene tjenesterne til privat brug, og kommerciel brug af vores tjenester er strengt forbudt, jf. beskrivelsen ovenfor. Du er fuldt erstatningsansvarlig over for os, hvis du bruger tjenesterne til kommercielle eller forretningsmæssige formål, hvilket er en misligholdelse af disse brugsbetingelser.

Hvis vi eller koncernen gøres erstatningsansvarlige på baggrund af din misligholdelse af dine kontraktlige forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser, skal du holde os og/eller koncernen skadesløs mod ethvert krav vedrørende skader, udgifter eller retskendelser udstedt mod os/koncernen som følge af eller i forbindelse med en sådan misligholdelse.

 1. Personoplysninger

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

 1. Ændringer i brugsbetingelserne og tjenesterne

Vi er til enhver tid berettiget til at opdatere og ændre indholdet og/eller funktioner i tjenesterne samt disse brugsbetingelser. Det betyder, at vi til enhver tid kan tilføje nye produktegenskaber eller -forbedringer samt fjerne eller ændre nogle funktioner.

Du bør med jævne mellemrum holde øje med, om der foreligger en ny version af brugsbetingelserne. Hvis ændringerne indebærer væsentlige ændringer i dine rettigheder eller forpligtelser, vil vi gøre os rimelige bestræbelser på at varsle dig om ændringerne i vores brugsbetingelser. Hvis sådanne ændringer har en væsentlig indvirkning på et produkt eller en tjeneste, du har betalt for i tjenesterne, vil vi bestræbe os på fortsat at levere den pågældende tjeneste til dig på samme (tidligere) brugsbetingelser indtil udgangen af den igangværende købsperiode. Hvis du derefter fortsætter med at bruge det pågældende køb i en efterfølgende fornyelsesperiode eller foretage et nyt køb, vil de reviderede brugsbetingelser gælde fra det tidspunkt og fremadrettet, og du anses i givet fald for at have accepteret de reviderede brugsbetingelser.

 1. Notifikationer og meddelelser fra tjenesterne

Ved at bruge tjenesterne giver du dit samtykke til, at vi sender dig vigtige meddelelser om din konto eller tjenesterne. Disse meddelelser kan blive delt direkte i tjenesterne, via notifikationer i appen eller gennem andre kanaler, der er tilknyttet til din konto, fx e-mail. Se under dine indstillinger, hvilken type meddelelser du modtager fra os. Du anerkender og accepterer, at vi ikke har noget erstatningsansvar i forbindelse med eller som følge af din undladelse af at sikre nøjagtige kontaktoplysninger og andre oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, din manglende modtagelse af kritiske oplysninger og meddelelser.

 1. Håndhævelse

Hvis en eller flere bestemmelser i brugsbetingelserne ikke kan håndhæves under gældende love og bestemmelser eller som følge af en endelig afgørelse truffet af en kompetent domstol eller myndighed, vil de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed, i det omfang det er tilladt i henhold til lov, bestemmelser og gældende retsafgørelser.

 1. Overdragelse

Alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser kan frit overdrages af os i forbindelse med en fusion, et opkøb, virksomhedssalg eller overdragelse af aktiver, i henhold til lov eller på anden vis; dog forudsat, at vi vil bestræbe os på at sikre, at dine rettigheder og forpligtelser ikke vil blive påvirket af en sådan aktivitet.

 1. Anmodninger og krav

Vi henviser til siden Hjælp vedrørende anmodninger og krav i forbindelse med din brug af tjenesterne. Hvis du har brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte vores kundeserviceteam pr. e-mail:

 

 1. Gældende lov – tvister

Disse brugsbetingelser er underlagt og skal fortolkes og afgøres i overensstemmelse med svensk lov og er ligeledes underlagt obligatorisk forbrugerlovgivning i dit bopælsland.

Brugere kan fremsætte krav på Europa-Kommissionens onlineplatform til konfliktløsning på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europa-Kommissionen vil videresende brugerens krav til de kompetente nationale mæglere.

I overensstemmelse med de regler, der gælder mægling, skal du først indbringe tvisten skriftligt for os for at finde en mindelig løsning, inden du anmoder om mægling.

Såfremt det ikke er muligt at finde en mindelig løsning i forbindelse med en konflikt vedrørende brugsbetingelserne, vil de kompetente myndigheder være domstolene i dit bopælsland i et af EØS-medlemslandene, Storbritannien eller Schweiz.

 1. Om os

De tjenester, som stilles til rådighed af Match for medlemmer og abonnenter i henhold til disse brugsbetingelser, tilbydes af Match, Match.com Nordic AB med organisationsnummer 556823-7647 og adresse c/o Deloitte, Box 386, 201 23 Malmø – Sverige.

Vores tjenester hostes på koncernens servere.